آیا داعش، از نشانه ها و مقدمات خروج سفیانی است؟/ آیا داعش، همان سفیانی است؟

***   آیا داعش، از نشانه ها و مقدمات خروج سفیانی است؟/ آیا داعش، همان سفیانی است؟   چکیده بعد از فتوحات و پیروزی های داعش ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 96 بازدید
شهریور 94
3 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
4 پست
اسفند 93
6 پست
بهمن 93
5 پست
دی 93
11 پست
آذر 93
6 پست
آبان 93
9 پست
مهر 93
8 پست
مرداد 93
7 پست
اسفند 92
3 پست
دی 92
3 پست
آبان 92
8 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
7 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
11 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
15 پست
آبان 91
10 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
14 پست
تیر 91
11 پست
خرداد 91
10 پست
اسفند 90
9 پست
بهمن 90
11 پست
دی 90
13 پست
آذر 90
10 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
11 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
7 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
7 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
7 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
11 پست