عمریست رهین منت زهرائیم
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۳ : توسط : شما
***
ما زنده به لطف و رحمت زهرائیم

مامور برای خدمت زهرائیم

روزی که تمام خلق حیران هستند

ما منتظر شفاعت زهرائیم