میان پرچم اسرار آمیز حضرت مهدی(عج) و پرچم های سیاه خراسان شباهتهای عجیبی وجود دارد. به این حدیث شریف که در وصف لشگر سید خراسانی و اهل ایران هست ، دقت فرمائید : ... و پرچمهائى بدون علامت که نه از پنبه و نه کتان و نه حریر است از مشرق زمین میایند در سر نیزه‏هاى آنها مهر سید اکبر زده شده قائد آنها مردى از خاندان پیغمبر است آن پرچمها در شرق پدید مى‏آید و بوى آن مانند مشک معطر بغرب میرسد. ترس و رعب آنها یکماه پیش از آمدنشان همه جا در دل مردم قرار میگیرد، آنگاه در کوفه‏ فرود میایند و اولاد ابو طالب بخونخواهى پدران خود قیام میکنند ....


میان پرچم اسرار آمیز حضرت مهدی(عج) و پرچم های سیاه خراسان شباهتهای عجیبی وجود دارد. به این حدیث شریف که در وصف لشگر سید خراسانی و اهل ایران هست ، دقت فرمائید : ... و پرچمهائى بدون علامت که نه از پنبه و نه کتان و نه حریر است از مشرق زمین میایند در سر نیزه‏هاى آنها مهر سید اکبر زده شده قائد آنها مردى از خاندان پیغمبر است آن پرچمها در شرق پدید مى‏آید و بوى آن مانند مشک معطر بغرب میرسد. ترس و رعب آنها یکماه پیش از آمدنشان همه جا در دل مردم قرار میگیرد، آنگاه در کوفه‏ فرود میایند و اولاد ابو طالب بخونخواهى پدران خود قیام میکنند ....

بسم الله الرحمن الرحیم

نصرمن الله و فتح قریب و بشر المومنین

 

با سلام و درود بر همه عزیزان

و تسلیت به مناسبت واقعه غمبار آتش زدن قرآن مجید در سرزمین شیطان بزرگ

یقینا این جنایات که به مرور بیشتر خواهد شد و در خاورمیانه به نوع دیگری تکرار خواهد شد و ریشه در شکست های پی درپی شیاطین دارد ، حس انتقام را دل قلوب مومنین انباشته کرده و زمینه قیام پرچم های سیاه سپاه سیدخراسانی را فراهم خواهد نمود.

در قسمت دوم مقاله جامع سیدخراسانی ، در ابتدا بحثی در مورد پرچم های سیاه خراسان و انواع آن خواهیم 
داشت و به بررسی پیرامون آن خواهیم پرداخت و احتمال ارتباط شگفت انگیز آن با پرچم اسرارآمیز امام مهدی(عج) را خواهیم دید. همچنین انواع پرچم های سیاه ذکر شده در روایات شریف را مورد بررسی قرار داده و خواهیم دید که ائمه اطهار(ع) با احادیث شریف از برافراشته شدن پرچم های القاعده و طالبان در افغانستان و عراق خبر داده و آن را مذمت کرده و لعن فرموده اند.

مجموعه روایاتی که برای پرچم های سیاه در روایات عصر ظهور می توان در نظر گرفت :


روایات پرچم های سیاه :

1- وقتى که دیدید از طرف مشرق بیرقهاى سیاهى نمایان شد فارس را اکرام کنید، زیرا که دولت ما در میان آنها است. ملاحم و الفتن ص 16

2- وقتى که بیرقهاى سیاه خارج شوند اول آنها فتنه و وسط آنها ضلالت و گمراهى و آخر آنها کفر خواهد بود. فتنه و آشوبهاى آخر الزمان، متن، باب 47 ص: 21


3- وقتى که بیرقهاى سیاهى از طرف مشرق بیاید و بیرقهاى زردى از طرف مغرب بیاید تا در وسط شهر شام یعنى دمشق با یک دیگر ملاقات نمایند موقع بلاء خواهد بود.
فتنه و آشوبهاى آخر الزمان، متن، باب 47 ص: 21


4- سفیانى داخل کوفه خواهد شد و سه روز اهل کوفه را اسیر میکند و شصت هزار از اهل کوفه را خواهد کشت و (18) شب در کوفه اقامت مینماید که اموال آنها را تقسیم کند، تا اینکه بیرقهاى سیاهى (براى اخذ بیعت) بسوى مهدى علیه السّلام روانه میکند فتنه و آشوبهاى آخر الزمان، متن، باب 91 ص: 34


5-در آن وقت لشکرى با پرچم هدایت بیرون آمده لشکر سفیانى را دنبال میکنند تا بآنها میرسند و تمام آنها را بقتل میرسانند. بطورى که یک نفر از آنها را باقى نمیگذارند که خبرى از آنها ببرد! و اسیران و آنچه بغارت برده‏اند، از آنها میگیرند.
مهدى موعود-ترجمه جلد سیزدهم بحار، متن، ص: 954


6-  بیرق سیاهى از بنى عباس خروج میکند آنگاه از خراسان بیرقهاى سیاهى خروج میکنند که کلاه آنها سیاه و لباسشان سفید خواهد بود. جلو آنها مردى از (بنى) تمیم است که آن را شعیب بن صالح یا صالح بن شعیب میگویند، اصحاب سفیانى را شکست میدهد تا اینکه وارد بیت المقدس شود و سلطنت آن را براى مهدى علیه السّلام مسخر نماید و سیصد نفر از شام بسوى او حاضر خواهند شد. بین خروج آن و بین اینکه تسلیم امر مهدى علیه السّلام شود هفتاد و دو ماه خواهد بود.
فتنه و آشوبهاى آخر الزمان، متن، باب 92 ص: 35

7- رسول خدا(ص) : ما اهل بیتى هستیم که خدا آخرت را براى ما خواسته است و این اهل بیت من بعد از من دچار بلاء شده و (از حقوق خود) محروم خواهند شد تا اینکه عده‏اى که بیرقهاى سیاهى دارند از طرف مشرق مى‏آیند و دو مرتبه یا سه مرتبه حق خود را طلب میکنند و حق را بآنها نمیدهند تا اینکه جنگ کنند و غالب شوند، آنگاه حق آن‏ها را بآنها میدهند ولى قبول نمیکنند و حق را بمردى از اهل بیت من رد میکنند و او زمین را پر از عدل میکند بعد از آنکه از ظلم پر شده باشد هر کدام از شما آن را درک کردید باید خود را بآن برسانید و لو اینکه با دست و سینه خود از روى برف بروید زیرا که او مهدى علیه السّلام است.

فتنه و آشوبهاى آخر الزمان، متن،باب 93 ص: 36

8-  موقعى که دیدید بیرق‏هاى سیاه از طرف خراسان خارج شدند خود را بآنها برسانید و لو اینکه با دست و سینه از روى برف بروید چون که مهدى خلیفه خدا در میان آنها است.
فتنه و آشوبهاى آخر الزمان، متن، باب 94 ص: 36

9-  رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله یاد بلائى کرد که دچار اهل بیتش مى‏شود تا اینکه خدا مردى را با بیرق سیاه از طرف مشرق بفرستد کسى که آن بیرق را یارى کند خدا او را یارى میکند و کسى که نصرت آن را ترک کند خدا نصرتش را ترک میکند، بعدا مى‏آیند نزد مردى که نامش نام من است و او را سرپرست خود میکنند و خدا او را یارى و تأیید مینماید
فتنه و آشوبهاى آخر الزمان، متن، باب 100ص: 38


10- مرد کوسه گندم گون و متوسط القامتى که شعیب ابن صالح نام دارد و غلام بنى تمیم است با چهار هزار نفر که لباسشان سفید، بیرقهاشان سیاه است از شهر رى خروج میکند، او مقدمه (خروج) مهدى علیه السّلام است، با کسى ملاقات نمیکند مگر اینکه آن را خواهد کشت.
فتنه و آشوبهاى آخر الزمان، متن، باب 95 - ص: 36


11- وقتى که مردى شهر شام را گرفت و مرد دیگرى مصر را مسخر کرد و با یک دیگر جنگ کردند و اهل شام، اهل مصر را اسیر نمودند و مردى از طرف مشرق با بیرق‏هاى سیاه کوچکى بسوى صاحب شام آمد آن مرد مطیع مهدى علیه السّلام خواهد شد فتنه و آشوبهاى آخر الزمان، متن، باب 99 - ص: 36


12- و پرچمهائى بدون علامت که نه از پنبه و نه کتان و نه حریر است از مشرق زمین میایند در سر نیزه‏هاى آنها مهر سید اکبر زده شده قائد آنها مردى از خاندان پیغمبر است آن پرچمها در شرق پدید مى‏آید و بوى آن مانند مشک معطر بغرب میرسد. ترس و رعب آنها یکماه پیش از آمدنشان همه جا در دل مردم قرار میگیرد، آنگاه در کوفه‏ فرود میایند و اولاد ابو طالب بخونخواهى پدران خود قیام میکنند در آن گیر و دار ناگهان لشکر یمنى و خراسانى مانند دو اسبى که مسابقه میدهند از راه میرسند
مهدى موعود-ترجمه جلد سیزدهم بحار، متن، ص: 1060
الزام الناصب – جلددوم- چاپ بیروت . الغصن الثامن - الآیة الثانیة عشرة - ص 120
بحار الأنوار، ج 52، ص 274، ب 25، ح 167.

13- جابر از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام روایت کرده که فرمود: جوانى از بنى هاشم که خالى در کف دست راست خود دارد با بیرقهاى سیاهى از طرف خراسان خروج میکند که شعیب بن صالح در جلو او خواهد بود و با اصحاب سفیانى جنگ کرده آن‏ها را شکست میدهد
فتنه و آشوبهاى آخر الزمان، متن، ص: 36


15- امیرمؤمنان(ع) می‌فرمایند: «سفیانی و صاحبان پرچم‌های سیاه با یکدیگر روبرو می‌شوند در حالی که میان آنان جوانی از بنی‌هاشم است که در کف دست راستش، خال سیاهی است و در پیشاپیش لشکریان او، شخصی از قبیلة بنی تمیم به نام شعیب بن صالح قرار دارد».
ابن حماد، فتن، ص 86.

16- جابر از امام باقر (ع)روایت می کند: جوانی از بنی هاشم از خراسان با پرچم های سیاه قیام می کند که در کف دست راست او خالی(خللی)است و پیشاپیش او مردی بنام شعیب بن صالح است که با لشکریان سفیانی می جنگد و آنها را شکست میدهد.
الملاحم و الفتن باب97 ص52
ابن حماد/84
. به نقل از آن ، عقد الدرر /128 ، الحاوى 2/68 و ملاحم ابن طاووس /53 .
. به نقل از ابن حماد ، الحاوى 2/69 وجمع الجوامع 2/103 .
ابن حماد 1/314

17- هنگامی که سپاه سفیانی به سوی کوفه عزیمت می کند ، سفیانی گروهی را به جستجوی اهل خراسان می فرستد ، که برای یاری حضرت مهدی(عج) خروج کرده اند ، سپاه سفیانی با سپاه سید هاشمی(سیدخراسانی) که پرچم های سیاهی دارند و پرچمدارش شعیب بن صالح است در دروازه اصطخر روبرو می شود .... ابن حماد ص86، الملاحم و الفتن ص 51 ، بشاره الاسلام ص 184 و ...

18- پرچم های سیاهی برای نبرد با سفیانی به حرکت درمی آید که در میان آنها جوانی از بنی هاشم هست که صورتش چون قرص قمر است و در دست راستش خالی(خللی) هست ، در پیشاپیش این سپاه شعیب بن صالح تمیمی است که کلاههای سپاهیانش سیاه است و جامه هایشان سفید. سپاه سفیانی را شکست می دهند و به سوی غرب پیش می روند و زمینه را برای حضرت مهدی فراهم می کنند ، فاصله بین خروج او تا تقدیم امور به حضرت مهدی(عج) هفتاد و دو ماه می باشد. الملاحم و الفتن ص 41 ، بشاره الاسلام ص 185

19- پرچمهاى سیاه از مشرق بطرف حیره مى‏آیند. و شکافى در نهر فرات پدید مى‏آید و آب آن کوچه‏هاى کوفه را فرا میگیرد
مهدى موعود-ترجمه جلد سیزدهم بحار، متن، ص: 991

20) - آنگاه این مرد تمیمی – که خداوند بر سرزمینش باران رحمت فروریزد – با پرچم سیاه مهدوی با نصرت الهی و دعوت حقه پیش می تازد تا به محضر حضرت مهدی برسد و دست بیعت بدهد.
الملاحم و الفتن ص 112 و 41

21) هنگامی که پرچم های سیاه به حرکت درآمدند ، بر زمین بچسبید و دست و پای خود را تکان مدهید ، تا گروهی خروج کنند که هیچ مورد اعتنا نیستند.
ملاحم و الفتن ص 28

22)  پرچم هاى سیاه از خراسان مى آید و یاران مهدى به بیت المقدس وارد مى شوند القول المختصر 34

23) پرچم های سیاهی از خراسان به اهتزار درمی آید که چیزی نمی تواند از پیشروی آنها جلوگیری کند تا اینکه در ایلیاء(بیت المقدس) فرود آید و استقرار یابد.
الحاوی للفتاوی ج 2 ص 127 – الملاحم واللفتن ص 43

24) براى ما اهل بیت بیرقهاى سیاهى خواهد بود که ردّ نمیشوند تا اینکه از خراسان بیرقهاى سیاهى چون شب تاریک خروج کنند و در اول آن بیرقها نصرت و در وسط آن‏ها لعنت و در آخر آنان کفر خواهد بود،
فتنه و آشوبهاى آخر الزمان، متن، ص: 114- باب 38

25) بنى امیّه هشتاد و هفت یا نه سال سلطنت میکنند بعد از آن خدا سلطنت آن‏ها را بوسیله بیرقهائى سیاه که از طرف مشرق مى‏آیند ریشه کن میکند، آنگاه آن بیرقهاى سیاه بر قرارند تا اینکه بلاى آن‏ها بهر مؤمنى برسد، سپس خدا آن بلاء را بوسیله آل محمّد صلى اللَّه علیه و آله بر طرف میکند. فتنه و آشوبهاى آخر الزمان، متن، ص: 112 – باب 34

26) ...  و بیرق‏هاى سیاه در کوفه وارد میشوند و لشکرهائى براى بیعت با مهدى علیه السّلام باطراف عالم میفرستند، فتنه و آشوبهاى آخر الزمان، متن، ص: 48 – باب 109

27 ) سعید بن مسیب از رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله روایت کرده است که فرمود:
بیرقهاى سیاهى از طرف مشرق خروج میکند و تا آن موقعى که خدا بخواهد خواهند بود بعد از آن بیرقهاى کوچک سیاهى از طرف مشرق خروج میکنند و با مردى از فرزندان أبى سفیان و یارانش جنگ میکنند و مطیع مهدى علیه السّلام میشوند.
فتنه و آشوبهاى آخر الزمان، متن، ص: 38 – باب 102

28) عمرو بن مرّه جهنى میگوید: بیرق سیاهى از خراسان خروج میکند تا اینکه مال سوارى خود را باین درخت زیتونى که مکان آن در زمین بایر ما است میبندد.
راوى گوید: گفتیم: ما درخت زیتونى در اینجا نمیبینم؟ گفت:
تا موقعى که افراد آن بیرق وارد اینجا شوند آن درخت بوجود مى‏آید.
عبد الرحمن بن قار گوید: اهل دومین بیرق سیاهى بر بیرق اول خروج میکنند (مال سوارى خود را) بآن (درخت) میبندند موقعى که وارد شدند خارجى بآنها خروج میکند، از اهل بیرق اول، کسى نیست مگر اینکه پنهان مى‏شود و آن‏ها را (اهل بیرق اول را) شکست میدهد.
فتنه و آشوبهاى آخر الزمان، متن، ص: 37 – (باب 101)

30) محمّد بن حنفیه میگوید: بیرق سیاهى از بنى عباس خروج میکند آنگاه از خراسان بیرقهاى سیاهى خروج میکنند که کلاه (صاحب) آنها سیاه و لباسشان سفید خواهد بود. جلو آنها مردى از (بنى) تمیم است که آن راشعیب بن صالح یا صالح بن شعیب میگویند، اصحاب سفیانى را شکست میدهد تا اینکه وارد بیت المقدس شود و سلطنت آن را براى مهدى علیه السّلام مسخر نماید و سیصد نفر از شام بسوى او حاضر خواهند شد. بین خروج آن و بین اینکه تسلیم امر مهدى علیه السّلام شود هفتاد و دو ماه خواهد بود. فتنه و آشوبهاى آخر الزمان، متن،باب 92 ص: 35

31) ......سفیانى سپاهى به کوفه گسیل دارد که هفتاد هزار نفر شمار ایشان باشد پس ایشان مردم کوفه را بکشند و به دار آویزند و اسیر کنند، در کشاکشى این چنین که بر ایشان واقع شده، ناگاه پرچمهائى از جانب خراسان پدیدار شود و پرچمداران منزلها را با سرعت بسیار بپیمایند و با آنان چند تن از اصحاب قائم همراه باشند. غیبت نعمانى-ترجمه غفارى، ص: 392

32) پرچم قائم همان پرچم رسول خداست که جبرئیل در روز جنگ بدر از آسمان آورد و آن را در میدان جنگ باهتزاز درآورد.
آنگاه جبرئیل عرض کرد: اى محمد بخدا قسم؛ این پرچم از پنبه و کتان و ابریشم و حریر نیست. عرض کردم: پس از چیست؟ گفت: برگ درخت بهشت است.....
وقتى قائم قیام نمود آن را باهتزاز در مى‏آورد و هر کس در شرق و غرب عالم باشد آن را مى‏بیند. رعب و ترس وى یکماه زودتر از پیش روى و چپ و راست او رفته در دلها جاى مى‏گیرد،
مهدى موعود-ترجمه جلد سیزدهم بحار، متن، ص: 1128

33) هم در آن کتاب از فضیل بن یسار از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روایت کرده که بوى فرمود: گنجى در طالقان هست که از طلا و نقره نیست، و پرچمى است که از روزى که آن را پیچیده‏اند برافراشته نشده است و مردانى هستند که دلهاى آنها مانند پاره‏هاى آهن است شکى در ایمان بخدا در آن راه نیافته و در طریق ایمان از سنگ محکم‏تر است اگر آنها را وادارند که کوه‏ها را از جاى بکنند، از جاى‏                  
کنده و از میان برمیدارند
مهدى موعود-ترجمه جلد سیزدهم بحار، متن، ص: 1117

34) سعید بن مسیب از رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله روایت کرده است که فرمود:
بیرقهاى سیاهى از طرف مشرق خروج میکند و تا آن موقعى که خدا بخواهد خواهند بود بعد از آن بیرقهاى کوچک سیاهى از طرف مشرق خروج میکنند و با مردى از فرزندان أبى سفیان و یارانش جنگ میکنند و مطیع مهدى علیه السّلام میشوند.
فتنه و آشوبهاى آخر الزمان، متن، باب 102ص: 38

35) وقتى که مردى شهر شام را گرفت و مرد دیگرى مصر را مسخر کرد و با یک دیگر جنگ کردند و اهل شام، اهل مصر را اسیر نمودند و مردى از طرف مشرق با بیرق‏هاى سیاه کوچکى بسوى صاحب شام آمد آن مرد مطیع مهدى علیه السّلام خواهد شد

فتنه و آشوبهاى آخر الزمان، متن، باب 99 ص: 36

36)موقعى که دیدید بیرق‏هاى سیاه از طرف خراسان خارج شدند خود را بآنها برسانید و لو اینکه با دست و سینه از روى برف بروید چون که مهدى خلیفه خدا در میان آنها است.
ملاحم و الفتنه ص 42 ، کشف الغمه ج 3 ص 262 ، الزام الناصب ص 100

37) پرچم قائم(عج) همان پرچم پیغمبر است‏
عبد اللَّه بن سنان روایت نموده که امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: پرچم قائم همان پرچم رسول خداست که جبرئیل در روز جنگ بدر از آسمان آورد و آن را در میدان جنگ باهتزاز درآورد.
آنگاه جبرئیل عرض کرد: اى محمد بخدا قسم؛ این پرچم از پنبه و کتان و ابریشم و حریر نیست. عرض کردم: پس از چیست؟ گفت: برگ درخت بهشت است. پیغمبر در جنگ آن را برافراشت سپس پیچید و بدست على علیه السّلام داد و پیوسته نزد آن حضرت بود تا اینکه در روز جنگ جمل حضرت آن را برافراشته نمود و خدا او را
پیروز گردانید. آنگاه على علیه السّلام آن را پیچید و همیشه نزد ما بوده و هست و دیگر هیچ کس آن را نمى‏گشاید تا اینکه قائم ما قیام کند.
وقتى قائم قیام نمود آن را باهتزاز در مى‏آورد و هر کس در شرق و غرب عالم باشد آن را مى‏بیند. رعب و ترس وى یکماه زودتر از پیش روى و چپ و راست او رفته در دلها جاى مى‏گیرد، آنگاه گفت: اى محمد! او بخونخواهى پدرانش قیام مى‏کند و سخت خشمگین است و از اینکه خداوند بر این خلق غضب نموده متأسف مى‏باشد.
او پیراهن پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله را که در جنگ احد پوشیده بود بتن دارد و عمامه و زره پیغمبر را که بقامت وى رساست مى‏پوشد، و ذو الفقار شمشیر پیغمبر را هم در دست دارد، سپس شمشیر مى‏کشد و هشت ماه از کشته بی دینان پشته‏ها مى‏سازد.

مهدى موعود-ترجمه جلد سیزدهم بحار، متن، ص: 1128
38) پرچم های سیاه کوچکی به اهتزار درمی آیند ، که با مردی از اولاد ابوسفیان نبرد می کنند و برای اطلاعت از مهدی زمینه سازی می کنند ، در پیشاپیش این پرچم ها ، مردی بنام " تمیم بن صالح " حرکت می کند. بشاره الاسلام ص 212 و 184 ، المهدی ص 190

39) هنگامی که پرچم های سیاه از خراسان به راه افتاد به سویش بشتابید ، ولو با سینه خیز رفتن بر روی برفها باشد ، که صاحبان آن پرچم ها طرفداران حق هستند ،آنها حق را مطالبه می کنند ، به آنها داده نمی شود ، نبرد می کنند و پیروز می شوند ، آنچه می خواستند به آنها داده نمی شود .....
غیبت شیخ طوسی ص 262 ، الملاحم و الفتن ص 27 ، بشاره الاسلام ص 107

پرچم

پرچم یا درفش نماد یک گروه ،  سازمان یا کشور است که بر روی پارچه یا کاغذ طراحی می شود.

جنس پرچم علاوه بر پارچه می تواند ، کاغذ نیز باشد - منبع ویکی پدیا

پرچم، از قدیم الایام سمبل اتحاد و تمایز در جنگها به شمار می رفته، همواره حائز اهمیت بوده است. پس از ظهور اسلام نیز، پرچم ماهیت خود را از دست نداد و ارزش و منزلت خود را حفظ کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام درباره پرچم و اهمیت حفظ آن توسط سربازان اسلام می فرماید: «هرگز پرچمتان را از جای خودش حرکت نداده و دور آن را خالی نکنید و آن را جز به دست شجاعانتان نسپارید
پر واضح است که پرچم، به دلیل اینکه نماد همبستگی لشکر بوده، یکی از اهداف دشمن برای از بین بردن پرچم دار و به زمین انداختن پرچم برای تضعیف روحیه جنگاوری لشکر مقابل به شمار می رفته است. از این رو، امیرالمؤمنین علیه السلام دستور به محافظت بیشتر از آن فرموده اند.
از سیره عملی بزرگان دین نیز فهمیده می شود که نسبت به پرچم و پرچم داری توجه فراوانی داشته اند.
در عصر ظهور نیز روایات شریف از پرچم های زیادی صحبت کرده اند ، از پرچم سرخ و پرچم سفیانی تا زرد رنگ اهل مغرب و پرچم های سیاه خراسان و مشرق زمین تا پرچم اسرارآمیز امام مهدی(عج) ، بررسی روایات شریف از وجود رابطه و شباهتی عجیب میان پرچم اسرارآمیز امام زمان(عج) و پرچم های سیاه خراسان دارد که ما با توجه به احادیث شریف در این زمینه ، سعی در کشف حقیقت داریم.

انواع پرچم های سیاه در روایات عصر ظهور

در روایات حداقل می توان 5 نوع پرچم سیاه را در نظر گرفت:

1- پرچم های سیاه عمومی قیام مردم مشرق زمین(در ابتدای قیام)
2- پرچم های سیاه اختصاصی قیام مردم مشرق زمین(در انتهای قیام و هنگام حرکت به سمت عراق)
3- پرچم های سیاه القاعده
4- پرچم های سیاه بنی عباس
5- پرچم های سیاهی در حجاز

در بررسی روایات عصر ظهور مرتبط با پرچم های سیاه متوجه می شویم که تفاوتهایی در نوع نگاه و دستور اهل بیت(ع) به آنها وجود دارد به طوری که برخی از پرچم های سیاه مورد لعن و نفرین اهل بیت بوده و برخی مورد تمجید ، درباره برخی دستور به یاری کردن شده است و در مورد برخی ، عدم حرکت و توجه ، همچنین در روایتی خبر از درگیری دو گروه از پرچم های سیاه داده شده است که نشان متفاوت بودن آنها دارد.
مجموعه این مسائل نشان می دهد که پرچم های سیاه مختلفی در رویات عصر ظهور وجود دارد که باید هر یک را دقیقاً شناخت تا در دام موضع مناسبی در مورد آن اتخاذ کرد.
هریک از این پرچم ها در روایات ، با داشتن روایتی جداگانه از دیگر پرچم ها مشخص می باشد که ما در توضیح هر کدام روایاتی که بدان پرچم ها اشاره می کنند را نیز مطرح خواهیم کرد.
پرچم های سیاه شماره 4 و 5 چون مهم نبوده و نقشی در ظهور ندارند لذا از توضیح درباره آنها خودداری کرده و به ذکر روایات آنها بسنده می کنیم.

پرچم اسرار آمیز امام مهدی(عج) و رابطه آن با پرچم های سیاه سید خراسانی

بنا بر روایات ، امام مهدی(عج)  وارث برخی مواریث پیامبر اکرم(ص) مانند زره ، شمشیر ، براق ، سحاب ، پرچم و میراثهای دیگر است که این مواریث علاوه بر داشتن برخی اثرات ، بعد از ظهور  بعنوان سند و مدرکی برای اثبات حقانیت و امامت امام عصر(عج) به کار می روند. یکی از این مواریث پرچم اسرارآمیز حضرت رسول(ص) می باشد ، که در احادیث متعددی بدان اشاره شده است.
عبد اللَّه بن سنان روایت نموده که امام محمد باقر علیه السّلام فرمود:

پرچم قائم همان پرچم رسول خداست که جبرئیل در روز جنگ بدر از آسمان آورد و آن را در میدان جنگ باهتزاز درآورد.
آنگاه جبرئیل عرض کرد: اى محمد بخدا قسم؛ این پرچم از پنبه و کتان و ابریشم و حریر نیست. عرض کردم: پس از چیست؟ گفت: برگ درخت بهشت است. پیغمبر در جنگ آن را برافراشت سپس پیچید و بدست على علیه السّلام داد و پیوسته نزد آن حضرت بود تا اینکه در روز جنگ جمل حضرت آن را برافراشته نمود و خدا او را
پیروز گردانید. آنگاه على علیه السّلام آن را پیچید و همیشه نزد ما بوده و هست و دیگر هیچ کس آن را نمى‏گشاید تا اینکه قائم ما قیام کند.
وقتى قائم قیام نمود آن را باهتزاز در مى‏آورد و هر کس در شرق و غرب عالم باشد آن را مى‏بیند. رعب و ترس وى یکماه زودتر از پیش روى و چپ و راست او رفته در دلها جاى مى‏گیرد، آنگاه گفت: اى محمد! او بخونخواهى پدرانش قیام مى‏کند و سخت خشمگین است و از اینکه خداوند بر این خلق غضب نموده متأسف مى‏باشد.
او پیراهن پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله را که در جنگ احد پوشیده بود بتن دارد و عمامه و زره پیغمبر را که بقامت وى رساست مى‏پوشد، و ذو الفقار شمشیر پیغمبر را هم در دست دارد، سپس شمشیر مى‏کشد و هشت ماه از کشته بی دینان پشته‏ها مى‏سازد.
مهدى موعود-ترجمه جلد سیزدهم بحار، متن، ص: 1128

و در بحار الانوار از ابو بصیر آمده که گفت: حضرت ابوعبدالله صادق علیه‌السلام فرمود: هنگامی که امیر‌المؤمنین با اهل بصره برخورد کرد و پرچم برافراشت پرچم پیغمبر را گشود. لذا متزلزل شدند و هنوز شعاع خورشید زرد نگردیده بود که فریاد زدند: ای پسر ابی طالب ما را هلاک کردی.
...و چون روز صفّین فرا رسید ، نزدیکان برافراشتن آن پرچم را از امیرالمومنین(ع) درخواست کردند آن حضرت نپذیرفت. پس حسن و حسین علیهما السّلام و عمّار یاسر رحمه اللَّه را نزد او واسطه ساختند، آن حضرت به حسن علیه السّلام فرمود: پسر جانم عمّار یاسر رحمه اللَّه را نزد او واسطه ساختند، آن حضرت به حسن علیه السّلام فرمود: پسر جانم همانا این مردم را مدّتى مقرّر شده است که بدان برسند، و این پرچم پرچمى است که پس از من هیچ کس جز قائم صلوات اللَّه علیه آن را بر نخواهد افراشت»....
سپس فرمود: اى ابا محمّد به خدا قسم آن پرچم نه از پنبه است و نه از کتان و نه از ابریشم و نه از حریر، عرض کردم: پس از چه چیزى است؟ فرمود: از ورق (برگ)بهشتى است،
غیبت نعمانى-ترجمه غفارى، ص: 427

پرچم امام زمان (عج) پرچم اسرار آمیزی است که امام باقر (ع) درباره آن فرمود : « هنگامی که قائم (ع) ظهور کند پرچم رسول خدا (ص) را به مردم نشان می‌دهد[17]» و امام صادق (ع) نیز در وصف آن چنین آورده است : « جبرئیل آن پرچم را روز بدر آورد و رسول خدا (ص) آن را در روز بدر برافراشت آنگاه آن را پیچید و به علی (ع) داد. آن پرچم نزد علی (ع) بود تا اینکه آن را در جنگ جمل باز کرد و خداوند وی را با آن پرچم پیروز نمود .آنگاه آن پرچم را در هم پیچید و هم اکنون نزد ماست .آن را کسی نمی‌گشاید تا آنکه قائم (ع)قیام کند . وقتی که قیام نمود آن را باز می‌کند[18] » بر اساس روایات ، این پرچم از برگ درخت بهشتی است که آن را جبرئیل در جنگ بدر به اهتزاز درآورد این پرچم به سوی هیچ قومی عزیمت نمی‌کند مگر اینکه خدا آنها را نابود می‌کند و روی آن نوشته شده « البیعه لله[19]» این پرچم به هنگام ظهور به سخن می‌آید و می‌گوید : ای ولی خدا برخیز و دشمنان خدا را بکش[20] و چون حضرت آن را بگشاید در دل دشمنان ترس شدیدی وارد می‌شود[21] و هر کس از آن پرچم پیروی کند و همراه با پرچم گام بردارد با ما اهل بیت (ع)بوده و نجات خواهد یافت[22] و هر کس از آن جلو بیافتد و یا عقب بماند افراط یا تفریط کند نابود می‌شود[23]. در روایت دیگری امیر المؤمنین علی (ع) فرمود : این پرچم دیگر باز نمی‌شود مگر به دست مهدی (ع)[24]. و نیز در روایتی از امام زین العابدین (ع) چنین نقل شده است که فرمود : « گوئی صاحب شما را با چشم خود می‌بینم که در پشت کوفه وارد نجف شده و یاران و پیروان پدرش همراه او در زیر پرچم رسول اکرم (ص) است که آن را برافراشته و به دست گرفته[25] ...» با عنایت به روایات فوق این پرچم با تمام اوصاف شگفت انگیزش به عنوان یکی از مواریث پیامبر (ص) در نزد حضرت مهدی (ع) می‌باشد و در وقت معیّن به اذن الهی با آن پرچم ظهور خواهد کرد .
منابع در پایگاه : http://harimeyar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=1

لینکهای مرتبط :

http://www.hawzah.org/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?LanguageID=1&id=38356&SubjectID=78180

http://mouood.org/content/view/1066/3/

http://www.whc.ir/imamasr/imamasr.php?categoryid=369&isData=1

نکته بسیار مهم :

اکنون به این احادیث شریف که در وصف لشگر سید خراسانی و اهل ایران هست ، هم دقت فرمائید :

... و پرچمهائى بدون علامت که نه از پنبه و نه کتان و نه حریر است از مشرق زمین میایند در سر نیزه‏هاى آنها مهر سید اکبر زده شده قائد آنها مردى از خاندان پیغمبر است آن پرچمها در شرق پدید مى‏آید و بوى آن مانند مشک معطر بغرب میرسد. ترس و رعب آنها یکماه پیش از آمدنشان همه جا در دل مردم قرار میگیرد، آنگاه در کوفه‏ فرود میایند و اولاد ابو طالب بخونخواهى پدران خود قیام میکنند ....
مهدى موعود-ترجمه جلد سیزدهم بحار، متن، ص: 1060
الزام الناصب – جلددوم- چاپ بیروت . الغصن الثامن - الآیة الثانیة عشرة - ص 120
بحار الأنوار، ج 52، ص 274، ب 25، ح 167.

فضیل بن یسار از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روایت کرده که بوى فرمود: گنجى در طالقان هست که از طلا و نقره نیست، و پرچمى است که از روزى که آن را پیچیده‏اند برافراشته نشده است و مردانى هستند که دلهاى آنها مانند پاره‏هاى آهن است شکى در ایمان بخدا در آن راه نیافته و در طریق ایمان از سنگ محکم‏تر است اگر آنها را وادارند که کوه‏ها را از جاى بکنند، از جاىکنده و از میان برمیدارند
مهدى موعود-ترجمه جلد سیزدهم بحار، متن، ص: 1117

اگر دقت کرده باشید میان پرچم اسرار آمیز حضرت مهدی(عج) و پرچم های سیاه خراسان شباهتهای عجیبی وجود دارد :

1- در مورد جنس هر دو پرچم دقیقا این عبارت ذکر شده است :

نه از پنبه و نه کتان و نه حریر است ،
2- رعب و وحشت یک ماه جلوتر از این پرچم امام زمان(عج) و سید خراسانی حرکت می کند

3- همه مردم از وجود آن آگاه می شوند
در مورد پرچم حضرت مهدی(عج) داریم که :
هر کس در شرق و غرب عالم باشد آن را مى‏بیند و در مورد پرچم های سیاه سید خراسانی داریم :
و بوى آن مانند مشک معطر بغرب(تمام جهان) میرسد
4- و پرچمى است که از روزى که آن را پیچیده‏اند برافراشته نشده است
این توصیف هم در توصیف اهل طالقان(ایران) هست و هم در مورد پرچم اسرار آمیز امام زمان(عج)
5- وصف انتقام برای هر برافراشتن هر دو پرچم
...او بخونخواهى پدرانش قیام مى‏کند و سخت خشمگین است در مورد امام زمان(عج)
..... و اولاد ابو طالب بخونخواهى پدران خود قیام میکنند .... در وصف لشگر سید خراسانی

اما حقیقت چیست ؟ این شباهت عجیب میان پرچم های سیاه سیدخراسانی و پرچم اسرار آمیز امام زمان(عج) چگونه ممکن است وجود داشته باشد؟ منظور از اینکه پرچم های سیاه سیدخراسانی دقیقا مانند پرچم اسرارآمیز امام زمان(عج)، از جنس پنبه و کتان و ابریشم و حریر نیستند ، چیست؟ چگونه ممکن است رعب و وحشت یک ماه قبل از پرچم سیدخراسانی حرکت کند ؟

آیا پرچم سید خراسانی نیز همچون پرچم امام زمان(عج) دارای اثرات اسرارآمیز است؟! آیا پرچم برافراشته شده در سپاه سیدخراسانی می تواند همان پرچم شگفت انگیز امام زمان(عج) باشد که امام مهدی(عج) برای یاری سردار بزرگ خویش آن را قبل از حرکت سپاه سیدخراسانی به سویآنها می فرستاد تا در آن لشگر گشوده و برافراشته گردد و اثرات شگفت انگیز خود را بر جای بگذارد؟!

البته باید دقت کرد که در وصف پرچم سید خراسانی  عبارت " رایات " آمده است یعنی پرچم ها ، به عبارتی دیگر سیدخراسانی صاحب پرچم های اسرار آمیز است و در در حدیثی دیگر داریم : " رایات صغار" یعنی پرچم هایی کوچک ، پرچم های کوچکی که از جنس کتان و پنبه و پارچه نیستند ، این احتمال قریب به یقین است که احتمالا پرچم های سید خراسانی نیز در صفت جنس مانند پرچم مانند پرچم امام زمان(عج) باشند یعنی از برگ درخت به عبارتی دیگر از جنس کاغذ ، به زبان ساده تر پلاکاردهای کاغذی یا مقوایی ، حال علت اسرار آمیز بودن و داشتن قدرت فوق العاده این پرچم های کوچک سیدخراسانی چه می تواند باشد همانگونه که حدیث شریف بیان می فرماید که رعب و وحشت یک ماه زودتر از لشگر سید خراسانی حرکت می کند.

از مجموعه این مباحث می توان احتمالاتی را مطرح کرد :

آیا ممکن است پرچم اسرار آمیز حضرت رسول اکرم(ص) که در نزد امام زمان(عج) می باشد قبل از آغاز حرکت لشگر سید خراسانی توسط یاران مخصوص امام زمان(عج) به نزد سیدخراسانی فرستاده شود تا این پرچم شگفت که نوعی معجزه و امداد الهی برای تضمین پیروزی جبهه حق می باشد ، در هنگام حرکت سپاه سید خراسانی افراشته شود ، همانگونه که در وصف اهل طالقان(ایرانیان) فرموده اند : و پرچمى است که از روزى که آن را پیچیده‏اند برافراشته نشده است ، و سپس برای بالاتر بردن قدرت و اراده نیروهای سیدخراسانی به تعداد زیادی از این پرچم بر روی پلاکاردهای فوق الذکر تهیه شود؟ والله اعلم

اما ممکن است که پرچم های کوچک ذکر شده همگی از جنس مقوا و کاغذ بوده و ربطی به پرچم شگفت انگیز نداشته باشند و فقط یک پرچم شگفت انگیز که توسط یاران مخصوص امام عصر(عج) آورده شده است ، برای تضمین پیروزی سپاه سیدخراسانی که درواقع همان سپاه امام زمان(عج) می باشد ، گشوده شود همچنانکه در تایید این فرضیات داریم " و در میان آن لشگر(سیدخراسانی) چند نفر از یاران خاص حضرت وجود دارد " و یا روایاتی بیان می کنند که به کمک سپاه سیدخراسانی بشتابید ، زیرا مهدی در میان این لشگر است که شاید مراد همان پرچم اسرار آمیز امام زمان(عج) باشد ، و یا روایتی که بیان می دارد آغاز کارش از مشرق خواهد بود ، می تواند علاوه بر تطبیق آغاز انقلاب اسلامی ایران ، بر هنگام آغاز قیام لشگر سیدخراسانی نیز صدق کند ، بدین معنا که وقایعی مانند گشودن پرچم اسرارآمیز امام عصر(عج) این قیام تاریخی را به مثابه قیام خود حضرت قرار دهد.
نمی توان در این موارد اظهار نظر قطعی نمود و فقط احتمالاتی مطرح است ، اما آنچه که مسلم است این است که شباهتهای بسیار پرچم سیدخراسانی و پرچم شگفت امام زمان(عج) بسیار زیاد است و لاجرم احتمالاتی را مطرح می سازد ، مضاف بر اینکه روایتی که در مورد اهل طالقان(ایرانیان) که می گوید : " و پرچمى است که از روزى که آن را پیچیده‏اند برافراشته نشده است " نیز این فرضیات را به شدت تقویت می کند.

البته مروری بر برخی از وقایع می تواند پذیرش این مسئله را آسان کند :

1- منقول است در اوائل حمله آمریکا به عراق در سال 82 و کامل شدن حلقه محاصره دشمنان ، عارفی بنام(که شاید آیت الله بهجت بوده باشند ) به نزد مقام معظم رهبری(مدظله) می روند(یا پیام می فرستند) که آقا خطر حمله دشمنان بسیار جدی است! آقا هم می فرمایند خب چاره چیست؟ و این عارف بزرگ می گویند که باید برای دفع این شر و خطر ، به تعداد زیاد صلوات فرستاد و آقا هم می فرمایند بنده کاری خواهم کرد که روزانه میلیونها صلوات فرستاده شود و طی دستوری به صدا و سیما امر می کنند که آغاز اخبار با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) باشد.(البته بنده به طرق مختلف این نقل قول را شنیده ام و سند خاصی ندارم)

نقل قولی در مورد چگونگی آغاز ختم صلوات در شبکه های مختلف صدا و سیما

البته خواص مختلفی برای درود بر آل رسول و توسل بر آنها ذکر شده است که یکی محفوظ ماندن از خطر و دشمنان است :

معمربن راشد به نقل از امام صادق « علیه السلام » گفت که:  یهودی ای نزد پیامبر از او پرسید ، تو برتری یا موسی که کلیم خدا بود و تورات و عصا و ابر ، بر او سایه شد؟ پیامبر فرمود: خودستایی نکنم ولی جوابت گویم:

حضرت آدم « علیه السلام » وقتی از خطای خود توبه کرد گفت: « اللهمّ إنّی أسئلک بحقّ محمّد  و آل محمّد لما غفرت لی ». حضرت نوح « علیه السلام » وقتی از غرق شدن دریا ترسید گفت: « اللهم إنّی أسئلک بحقّ محمّد  و آل محمّد لما أنجیتنی من الغرق ». 
حضرت ابراهیم « علیه السلام » از نجات در آتش گفت: « اللهم إنّی أسئلک بحقّ محمّد  و آل محمّد لما أنجیتنی منها ».

حضرت موسی « علیه السلام » بعد از انداختن عصا احساس ترس کرد و گفت: « اللهم إنّی أسئلک بحقّ محمّد  و آل محمّد لما أنجیتنی » که خدا فرمود  « لا تخف إنّک أنت الاعلی ».

http://www.tebyan-babol.ir/main.asp?id=27234

2- در جریان جنگ 33 روزه در لبنان که واقعاً بفرموده امام خامنه ای معجزه ای کامل بود ، نیز مسئله ای اتفاق می افتد که اهتمام رهبران جبهه حق به امور غیبی و ماورایی را نشان می دهد ،در نقل قولی موثق بنا به فرموده سیدحسن نصرالله ، مقام معظم رهبری(مدظله) که بعنوان فرمانده بالاتر سیدحسن نصرالله محسوب می شوند ، طی پیامی ، برای یاری سیدحسن و سپاهش از شر دشمنان صهیونیست ، از ایشان می خواهد که رزمندگان حزب الله برای در امان ماندن از شر دشمن  به کرات دعای " جوشن صغیر" را بخوانند.

توصیه امام خامنه ای به سیدحسن نصرالله در مورد قرائت هر روزه دعای جوشن صغیر توسط رزمندگان حزب الله در جریان جنگ 33 روزه شگفتی ساز

http://www.fardanews.com/fa/news/31818/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87

این مسئله نشان می دهد که بزرگان حق علاوه بر توجه به مسائل مادی ، اهتمام ویژه ای نیز به مسائل معنوی و غیبی دارند.
آیا دور از ذهن است همانگونه که مقام معظم رهبری برای یاری لشگریان خود در حزب الله ، پیامی می فرستد و برای پیروزی آنها و محافظت از شر دشمن راهکار می دهد ، همانگونه امام زمان(عج) در ابتدای حرکت سپاه سیدخراسانی(که در واقع لشگر خود او به حساب می آیند) با اهداء پرچم اسرارآمیز پیروزی این لشگر را تضمین کنند؟!
همچنین سیدخراسانی نیز با برافراشتن این پرچم در ابتدای حرکت خود ، دستور تهیه آن به تعداد زیادی را بدهند تا در میان لشگریان باعث قوت قلب و نیروی مضاعف باشد و شکست دشمنان را تضمین نماید ، همانگونه که روایات شریف در مورد لشگر سیدخراسانی می فرمایند که رعب یک ماه پیشاپیش این لشگر حرکت می کند.
والله اعلم ، اما وجود روایاتی گویا در این زمینه و شباهتهای فراوان میان دو پرچم و همچنین سابقه توجه به این مسائل معنوی در میان سران جبهه حق ، احتمال صحت این فرضیات را تقویت می کند.

معنای " مهر سید اکبر" در پرچم های سید خراسانی چیست؟

همانگونه که در متن روایت دیده می شود ، عبارت " بخاتم سیدالاکبر" در توصیف پرچم های سید خراسانی وجود دارد ، اما معنی این عبارت چیست ؟ 
در متون دینی ما عبارت " سید الاکبر" در مورد حضرت رسول اکرم(ص) و " سید الاصغر" در مورد امام علی(ع) بکار می رود ، نویسنده کتاب روزگار رهایی نیز چنین اعتقادی دارد ، که عبارت " بخاتم سیدالاکبر" معنی نام حضرت رسول اکرم(ص) را می دهد.

روزگار سلیمانی/کامل سلیمان/ مهدیزاده/نشرآفاق/ص 1045

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى  مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ، وَ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ جَدِّهِ وَ رَسُولِکَ السَّیِّدِ الْأَکْبَرِ، وَ صَلِّ عَلى أَبیهِ السَّیِّدِ الْأَصْغَرِ، وَ جَدَّتِهِ الصِّدّیقَةِ الْکُبْرى، فاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ، وَ عَلى مَنِ­اصْطَفَیْتَ مِنْ آبائِهِ الْبَرَرَةِ، وَ عَلَیْهِ أَفْضَلَ وَ أَکْمَلَ وَ أَتَمَّ وَ أَدْوَمَ وَ أَکْثَرَ وَ أَوْفَرَ ما صَلَّیْتَ

فرازی از دعای ندبه- در این فراز سید الاکبر را حضرت رسول(ص) و سید الاصغر را امام علی(ع) میداند

و شاید وجود نام پیامبر گرامی اسلامی از دو جهت مناسب باشد :

1) برای ایجاد اتحاد با برادران اهل سنت و جذب آنها 2) بهره بردن از آثار صلوات که یکی از آنها محافظت از شر دشمن و رهایی از غم و غصه است.
البته ممکن است معنای عبارت " بخاتم سیدالاکبر" اشاره به حضرت امام خمینی(ره) داشته باشد و منظور" مهر حضرت امام(ره) باشد مخصوصا که این سالها ماه رجب که بنا بر روایات ماه قیام سیدخراسانی و حرکت سپاه او می باشد در ماه خرداد و همزمان با ایام رحلت حضرت امام می باشد و این احتمال تقویت می شود که منظور از " بخاتم سیدالاکبر" ، مهر امام خمینی(ره) باشد که بر روی پلاکاردهای کاغذی نقش می بندد. والله اعلم

مهر حضرت امام خمینی(ره) ، ممکن است منظور از مهر سیدالاکبر مهر امام خمینی(ره) باشد


پرچم های سیاه عمومی قیام مردم مشرق زمین(پرچم های عزاداری اهل بیت(ع))

یکی از وجوه پرچم های سیاه جنبه مفهومی – حقیقی آن است به این توضیح که درست است که مرحله آخر انقلاب موعود برای اهداء پرچم به امام زمان(عج) با قیام پرچم های سیاه روی خواهد داد اما این مسئله منافاتی با عجین بودن این انقلاب با پرچم های سیاه عزاداری برای اهل بیت(ع) ندارد ، همچنانکه روایاتی آغاز این انقلاب (که هنوز خبری از قیام آخر و اهداء پرچم به امام زمان(عج) نیست) از پرچم های سیاه سخن گفته اند که نشان می دهد ، پرچم های سیاه نه تنها در مرحله آخر انقلاب مشرق زمین دیده می شود که از ابتدا این انقلاب با پرچم های سیاه آغاز شده است.
به طور مثال در روایت زیر دقت فرمایید :
هنگامی که پرچم های سیاه از خراسان به راه افتاد به سویش بشتابید ولو با سینه خیز رفتن بر روی برفها باشد ، که صاحبان آن پرچم ها  طرفداران حق هستند ، آنها حق را مطالبه می کنند ولی به آنها داده نمی شود ، نبرد می کنند و پیروز می شوند ، آنچه می خواستند به آنها داده نمی شود ، نبرد می کنند و پیروز می شوند آنچه می خواستند به آنها داده می شود ولی آنها دیگر نمی پذیرند ، گویی با چشم خود می بینم که شمشیرها را حمایل کرده اند ، و پیش می تازند تا پرچم ها را به مهدی(ع) تسلیم  کنند ....
ملاحظه می کنید که پرچم های سیاه از آغاز انقلاب روایات دیده می شود.

بررسی روایات نشان می دهد علاوه بر پرچم های سیاهی که توسط لشکر سیدخراسانی و شعیب به اهتزار درآمده و به سمت عراق حرکت خواهد کرد ، پرچم های سیاهی نیز در آغاز انقلاب مردم مشرق زمین ذکر گردیده اند که می تواند منطبق بر پرچم های سیاه عزاداری اهل بیت(ع) باشد ، همچنانکه آغاز انقلاب در محرم 42 و روز بزرگ عاشورا رقم خورد و عده زیادی از انقلابیون در 15 خرداد 42 به خاک و خون کشیده شدند که امام راحل این روز بزرگ را برای همیش عزای عمومی اعلام فرمودند.

نگاهی اجمالی به تاریخچه انقلاب نشان می دهد که اولا دقیقا آغاز انقلاب در زمان برافراشته بودن پرچم های سیاه عزای امام حسین(ع) در محرم خونبار تاریخی سال 42 شروع شدن و ثانیا عاشواری 42 به عنوان نقطه آغاز این انقلاب با سخنرانی تاریخی امام راحل(ره) به خوبی این مفهوم را قابل درک و پذیرش می نماید.
همچنین به خاک و خون کشیده شدن هزاران تن از شیعیان پاکباخته در 15 خرداد 42 که به حق قیام کرده و هیچ انگیزه ای جز حمایت از رهبر الهی خود نداشتند ، نیز می تواند بعنوان نشانه و پرچمی از عزاداری تلقی شود همچنانکه امام راحل(ره) نیز این روز بزرگ را برای همیشه عزای عمومی اعلام فرمود.

می بینیم که وجه اول پرچم های سیاه خراسان بر انقلاب موعود روایات صادق است و البته در فصل بعدی علت سیاه بودن پرچم های سیاه اصلی که توسط لشگر شعیب و سید خراسانی برافراشته خواهد شد ، مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
البته این احتمال قوی وجود دارد که در مرحله آخر انقلاب ایرانیان که متصل به ظهور خواهد بود و شامل قیام سیدخراسانی و شعیب با پرچم های سیاه است ، هر دو پرچم اختصاصی و عمومی وجود داشته باشد یعنی هم پرچم های عزاداری اهل بیت(ع) و هم پرچم های اختصاصی که از جنس کاغذ و مقوا بوده و رابطه ای با پرچم اسرار آمیز امام مهدی(عج) دارد ، همچنانکه در این روایتها می بینیم که ذکر شده است که سپاه سیدخراسانی برای خونخواهی اجدادشان قیام می کنند ، یا در روایتی داریم که شعار سپاه خراسان " یالثارات الحسین " است که نشان می دهد پرچم های سیاه عزاداری اهل بیت(ع) نقش بسیار پررنگی در پرچم سیدخراسانی دارد ، البته ممکن است این امر به علت هتک حرمت اماکن متبرکه عراق و نجف و سامرا و کاظمین توسط لشگر سفیانی باشد ، که باعث می شود ، لشگر سیدخراسانی با حس انتقام وارد عراق شود ، همچنانکه کشته شدن یکی از بزرگان شهر نجف توسط لشگر سفیانی در هنگام ورود به نجف گزارش شده است که برخی اعتقاد دارند ممکن است آیت الله سیستانی بوده باشد(والله اعلم) ، البته کشتار شدید شیعیان عراق برای برانگیخته شدن حس قیام و انتقام در سیدخراسانی و سپاه او کفایت می کند.
این احتمال نیز وجود دارد که هتک حرمت مسجدالاقصی توسط صهیونیستهای وحشی عملی شود همچنانکه از مدتی پیش نشانه های آن دیده می شود و جزو آروزهای بزرگان یهود است و مقدمات آن را کاملاً فراهم کرده اند و تخریب مسجدالاقصی را زمینه ساز ظهور منجی خود می دانند و همین هتک حرمت و تخریب مسجد الاقصی انگیزه کافی برای قیام همه مسلمانان غیور من جمله سیدخراسانی و یارانش را  آماده سازد ، همچنانکه روایاتی آنچنان نقش فتح قدس و رسیدن پرچم های سیاه بدانجا را پررنگ کرده اند که گویی مهم ترین هدف پرچم های سیاه از ابتدا همان فتح قدس بوده است.
این احتمال نیز وجود دارد همانگونه که برخی از بزرگان مانند آیت الله بهجت اعتقاد دارند که ممکن است علامات حتیمه حتی همزمان با ظهور یا به فاصله بسیار اندکی از ظهور رخ دهد ، قیام سیدخراسانی نیز در ماه محرم یعنی چند روز قبل از عاشواری ظهور واقع گردد و در این صورت نقش پرچم های سیاه عمومی ایرانیان که همان پرچم های عزاداری اهل بیت(ع) باشد ، قابل درک بوده و بسیار پررنگ خواهد بود.
البته در موارد بالا قطعیتی وجود ندارد ، و از کشف رابطه پرچم های سیاه سیدخراسانی با پرچم اسرارآمیز امام زمان(عج) و باز شدن پرچم اسرار آمیز امام زمان(عج) در آغاز حرکت سپاه سیدخراسانی تا طرح احتمالات مختلف در مورد علت سیاه بودن پرچم های سپاه خراسانی و هدف آنها ، بر پایه  احتمال می باشد ، هرچند نشانه های روایی متعدد و دلایل عقلی نیز این احتمالات را تایید می کند ولی هیچ کدام را نمی توان قطعی تلقی کرد.

پرچم سیاه القاعده

پرچم سیاه القاعده که توسط متفکرین و برنامه ریزان سازمانهای سیا و موساد طراحی شده است.

یکی از پرچم های سیاهی که در روایات عصر ظهور وجو دارد ، پرچم سیاه مبهمی است که از خراسان یا مشرق برمی خیزد و روایات شریف ضمن لعن این پرچم در مقابل با این پرچم مسلمانان را به احتیاط و بی حرکتی دستور می دهند.
محمّد بن حنفیه میگوید: بیرق سیاهى از بنى عباس خروج میکند آنگاه از خراسان بیرقهاى سیاهى خروج میکنند که کلاه آنها سیاه و لباسشان سفید خواهد بود. جلو آنها مردى از (بنى) تمیم است که آن را شعیب بن صالح یا صالح بن شعیب میگویند.

اگر دقت کنید در این روایت دو پرچم سیاه ذکر شده است ، پرچم سیاه اولی مربوط به بنی عباس بوده و پرچم سیاه دوم برای سیدخراسانی است ، قرائن نشان می دهد که منظور از پرچم سیاه اول همان پرچم القاعده است که در اصل برای وهابیون عربستان می باشد

منظور از بنی فلان و بنی عباس در روایات عصر ظهور آخرین خاندان حاکم بر عربستان یعنی وهابی ها و آل سعود می باشند

عصر ظهور / علامه کورانی / جلالی/ چاپ و نشر بین الملل / ص 296

سعید بن مسیب از رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله روایت کرده است که فرمود:
بیرقهاى سیاهى از طرف مشرق خروج میکند و تا آن موقعى که خدا بخواهد خواهند بود بعد از آن بیرقهاى کوچک سیاهى از طرف مشرق خروج میکنند و با مردى از فرزندان أبى سفیان و یارانش جنگ میکنند و مطیع مهدى علیه السّلام میشوند.
فتنه و آشوبهاى آخر الزمان، متن، باب 102ص: 38

در این روایت هم دو نوع پرچم سیاه دیده می شود ، پرچم سیاه اول برای القاعده و پرچم سیاه دوم که با سفیانی می جنگد برای سیدخراسانی  جالب است که در این روایتها به دقت انتساب آن به بنی الاعباس را هم ذکر می کند ، همانطوریکه می دانیم ، القاعده تشکیلاتی وهابی می باشد که به دلایلی که عرض خواهیم کرد در افغانستان شروع به فتنه گری کرده اند.
روایات شریف زمان خروج پرچم های سیاه القاعده را قبل از پرچم های سیاه قیام سیدخراسانی می دانند.

هنگامی که پرچم های سیاه به حرکت درآمدند ، بر زمین بچسبید و دست و پای خود را تکان می دهد ، تا گروهی خروج کنند که هیچ مورد اعتنا نیستند. ملاحم و الفتن ص 28

در این روایت به مسلمانان دستور داده می شود که هنگام خروج این پرچم ها بدان توجه نکنند و برای یاری اش نروند ، در حالی که در مورد پرچم های سیاه سیدخراسانی روایات متعددی مسلمانان را دستور به یاری کردن آن می دهند.

براى ما اهل بیت بیرقهاى سیاهى خواهد بود که ردّ نمیشوند تا اینکه از خراسان بیرقهاى سیاهى چون شب تاریک خروج کنند و در اول آن بیرقها نصرت و در وسط آن‏ها لعنت و در آخر آنان کفر خواهد بود،
فتنه و آشوبهاى آخر الزمان، متن، باب 38 ص: 114

در نگاه اهل بیت(ع) خراسان علاوه بر ایران شامل بخشی از افغانستان نیز میشده است

وقتى که بیرقهاى سیاه خارج شوند اول آنها فتنه و وسط آنها ضلالت و گمراهى و آخر آنها کفر خواهد بود. فتنه و آشوبهاى آخر الزمان، متن، باب 47 ص: 21
این روایتها به خوبی بیان می کند که پرچم سیاه فریب که ما اعتقاد داریم منظور القاعده بوده است ، در ابتدا مورد نصرت و یاری مسلمانان قرار می گیرد ، و در ادامه با روشن شدن باطن آنها مسلمانان از آن دوری می گزینند و آن را لعن و نفرین می کنند
که دقیقا در مورد پرچم القاعده چنین چیزی وجود داشته است.

ارتباط 11 سپتامبر و پرچم های سیاه القاعده

سناریوی صهیونیستی 11 سپتامبر برای اهداف مختلف از جمله تهاجم به خاورمیانه و منجی نشان دادن جریان القاعده و بن لادن برای مسلمانان(مخصوصا اهل سنت)

همانگونه که همه می دانیم سناریوی 11 سپتامبر نوشته صهیونیستها و فراماسونها برای تسخیر جهان اسلام بود ، جالب است که تلاش شد با این سناریو القاعده و بن لادن بعنوان قهرمانانی بزرگ که توانسته اند ضربه ای سهمگین به آمریکا بزنند در جهان اسلام مطرح شوند و از این طریق علاوه بر بهانه لشگرکشی به خاورمیانه ، با تقویت جریانی انحرافی آزادیخواهان جهان اسلام را در دام القاعده گرفتار کنند ، و هرچند تا حدودی این نقشه موثر بود اما با درخشش ایران و حزب الله و ناکام ماندن القاعده این نقشه شیطانی به هدف مورد نظر نرسید.
جالب است که استکبار به شدت تلاش داشت و دارد که بن لادن را به عنوان مهدی موعود مسلمانان (مخصوصا برای اهل سنت ) و پرچم سیاه او را به عنوان پرچم های سیاه موعود روایات که باید یاری شوند ، جا بیندازد به این خبر توجه کنید:

بن لادن و ادعای مهدویت

بن لادن از ثروتمندان وهابی ساکن آمریکا و از شرکای تجاری خانواده بوش به ناگاه طی نقشه های پنهانی پشت پرده با پرچمی سیاه آن هم در افغانستان جهاد بر علیه کفار را آغاز می کند!

به گزارش بولتن G2، کارشناسان اطلاعات و امنیت ارتش ایالات متحده مشغول بررسى قطعه فیلم به دست آمده از اسامه بن لادن هستند که در آن فیلم وى در کنار صحرایى ایستاده و تابلویى که عبارت عربى " مهدى منتظر" !! بر روى آن نوشته شده است.
در یک فیلم ویدیوئی اسامه بن لادن در کنار صحرایی ایستاده و تابلویی که عبارت «مهدی منتظر بر روی آن نوشته است، سؤال مطرح می‌شود که آیا بن لادن خود را مهدی می‌داند و یا این‌که منتظر قیام کسی دیگر است. برخی از بازداشت‌شدگان زندان گوانتمانو به بازجویان گفته‌اند. که به این علت به تشکیلات القاعده پیوسته‌اند که تصور می‌کردند که بن لادن مهدی منتظر است از سوی دیگر نیروهای اطلاعاتی ارتش آمریکا مستقر در عراق گزارش کرده‌اند که برخی از تروریست‌هایی که حین ورود به عراق دستگیر شده‌اند در بازجویی‌ها اعتراف کرده‌اند که به دلیل اعتقادشان به پیشگویی‌های آخر الزمان اسلام به القاعده پیوسته‌اند. ـ در اواخر سال 2001 بن لادن ـ امضای اسامه بن محمد بن لادن را به جای امضای همیشگی خود اسامه بن لادن به کار می‌برد.

بن لادن مزدور سیا و موساد که با داشتن چهره ای جذاب و شاخص های دیگر بعنوان مهدی موعود دروغین و صاحب پرچم های سیاه ، به منظور طرح های آخرالزمانی استکبار مامور به سفر به افغانستان شد. به پرچم سیاه پشت سر بن لادن توجه فرمایید!


همانطور که دیدیم رهبر القاعده ، بن لادن ، که مزدور استکبار است ، به شدت تلاش دارد که خود را بعنوان مهدی موعود و پرچم سیاه القاعده را همان پرچم های سیاه موعود روایات ذکر نماید و از این طریق به نیات پلید و نقشه های شوم استکبار جامه عمل پوشانده شود.
http://mouood.org/content/view/255/25/

احتمال درگیری پرچم های سیاه سیدخراسانی

با پرچم های سیاه القاعده در عراق در هنگام ظهور

عمرو بن مرّه جهنى میگوید: بیرق سیاهى از خراسان خروج میکند تا اینکه مال سوارى خود را باین درخت زیتونى که مکان آن در زمین بایر ما است میبندد.
راوى گوید: گفتیم: ما درخت زیتونى در اینجا نمیبینم؟ گفت:
تا موقعى که افراد آن بیرق وارد اینجا شوند آن درخت بوجود مى‏آید.
عبد الرحمن بن قار گوید: اهل دومین بیرق سیاهى بر بیرق اول خروج میکنند (مال سوارى خود را) بآن (درخت) میبندند موقعى که وارد شدند خارجى بآنها خروج میکند، از اهل بیرق اول، کسى نیست مگر اینکه پنهان مى‏شود و آن‏ها را (اهل بیرق اول را) شکست میدهد.
فتنه و آشوبهاى آخر الزمان، متن، ص: 37 – (باب 101)

در این روایت دو پرچم سیاه متفاوت ذکر گردیده است که در نهایت با هم به جنگ خواهند پرداخت ، یکی حق و دیگری باطل ، چون ما اعتقاد داریم پرچم سیاهی که حق است از آن سپاه لشگر سید خراسانی است که بنا بر روایات مقصد و سمت حرکت آن بسوی عراق و کوفه است لذا مشخص می شود که محل درگیری این دو پرچم سیاه در عراق است ، و می توان چنین نتیجه گرفت که پرچم های سیاه سید خراسانی در عراق با پرچم های سیاه القاعده (شاخه عراق) درگیر خواهند شد که با شکست پرچم های سیاه اول که از ان القاعده است توسط پرچم های سیاه دوم که از آن سپاه سید خراسانی می باشد ، پایان می پذیرد . همانگونه می دانیم پرچم های سیاه القاعده زودتر از پرچم سپاه سید خراسانی قیام خواهند نمود به همین د پرچم سیاه القاعده بعنوان بیرق اول و پرچم سیاه سیدخراسانی بعنوان بیرق دوم ذکر گردیده است.

 

ابومصعب الزرقاوی رهبر القاعده شاخه عراق ، که در درگیریهای گذشته عراق کشته شد ، به لباس سیاه او و همچنین جملات بالای تصویر  دقت فرمایید ، تلاش برای القای در جهاد بودن القاعده و نشان دادن فتح بیت المقدس بعنوان مقصد اصلی ! همان چیزی که لشگر مهدی موعود آن را محقق خواهد نمود!!

دخالت های آشکار دجالهای وهابی در امور عراق ، تهییج و اغفال افراطیون و صدور احکام ضدشیعی برای تشدید عملیات انتحاری در عراق

حتی می توان گفت فتنه عبدالمالک ریگی که تحت تعالیم وهابی ها بود و گروه جندالشیطان که مستقیما با پول و امکانات وهابیون عربستان ساپورت میشد  و مدت چند سال جمهوری اسلامی را با انجام عملیات خرابکارانه تحت فشار گذاشته بود نیز جلوه ای از آغاز زودهنگام تقابل پرچم های سیاه القاعده و سیدخراسانی در هنگام ظهور باشد. به پرچم سیاه در بالای سر ریگی دقت کنید! پرچم پائین مربوط به سازمان آزادی بخش بلوچ است که ریگی سرکرده آنها بود ، البته اکثر برادران عزیز بلوچ ما ، با رد این مزدوران از وفاداران به اسلام و انقلاب و ایران هستند.

پرچم های سیاه بنی عباس :

دستور امام صادق(ع) مبنی بر عدم دخالت شیعیان در قیام پرچم های سیاه بنی عباس - بحارالانوار ج 53

بنى امیّه هشتاد و هفت یا نه سال سلطنت میکنند بعد از آن خدا سلطنت آن‏ها را بوسیله بیرقهائى سیاه که از طرف مشرق مى‏آیند ریشه کن میکند، آنگاه آن بیرقهاى سیاه بر قرارند تا اینکه بلاى آن‏ها بهر مؤمنى برسد، سپس خدا آن بلاء را بوسیله آل محمّد صلى اللَّه علیه و آله بر طرف میکند

فتنه و آشوبهاى آخر الزمان، متن، ص: 112 – باب 34

قابل توجه است که روایت مذکور این پرچم را نیز مذمت کرده و می فرماید بلای این پرچم نیز به هر مومنی خواهد رسید و همانگونه که می دانیم بنی عباس نیز با وجود سرنگونی بنی امیه خود جای آنها را در ظلم و ستم به اهل بیت(ع) و شیعیان گرفته و روی بنی امیه را سفید کردند!

پرچم های سیاه در حجاز :

ابو بصیر میگوید: سپس حضرت فرمود: زوال دولت بنى فلان مانند سرکشیدن کوزه آب است که بدست مردى باشد و ناگهان از دستش بیافتد و بشکند در حالى که او توجه ندارد، و فقط موقعى که از دستش مى‏افتد تکانى میخورد! نابودى دولت آنها نیز بهمین مثابه است عیش و نوشى که دارند آنها را از نابودى ملک و سلطنت غافل میکند. امیر المؤمنین (ع) روى منبر کوفه فرمود: از جمله مقدرات الهى اینست که بنى امیه بطور آشکار با شمشیر نابود مى‏گردند، و بنى فلان (عباس) ناگهان گرفتار میشوند. و هم فرمود بشر ناچار از داشتن آسیاست که پیوسته بگردد وقتى که آسیاى سلطنت آنها بر قطب خود استوار گشت و بر پایه‏هاى خود قرار گرفت، خداوند بنده ستمگرى را بر آنان برمى‏انگیزد که پیروزى با اوست. اتباع او موى بلند دارند. آنها از مردم سیال «1» مى‏باشند. لباسهاشان سیاه و داراى پرچمهاى سیاه هستند. ((1) سیال محلی واقع در حجاز)
مهدى موعود-ترجمه جلد سیزدهم بحار، متن، ص: 1013

این پرچم ها نیز همانگونه که از متن روایت مشخص است ، پرچم های سیاه ناحقی است که ظاهراً در هنگام فروپاشی آخرین خاندان حجاز ، مدتی جولان خواهند داد و این احتمال وجود دارد که بعد از مرگ عبدالله عربستان در پریشان و نابسامان کردن اوضاع عربستان نقشی مهم داشته باشند ولی در نهایت چون ناحق می باشند ، نابود خواهند شد.

منظور از بنی فلان و بنی عباس در روایات عصر ظهور آخرین خاندان حاکم بر عربستان یعنی وهابی ها و آل سعود می باشند

عصر ظهور / علامه کورانی / جلالی/ چاپ و نشر بین الملل / ص 296

همچنانکه می دانیم در روایات آخرین پادشاهی حجاز را از بنی فلان(بنی عباس) می دانند فلذا بدست می آید که قیام این پرچم سیاه در آستانه ظهور و احتمالا بعداز مرگ عبدالله خواهد بود که در حجاز برافراشته خواهد شد.

 

انشاالله در قسمت بعدی مقاله جامع سیدخراسانی ، با طرح مجموعه روایات سید خراسانی و استخراج 16 صفت از نزدیک به 34 حدیث ، انطباق صفات 16 گانه سیدخراسانی را بر مقام معظم رهبری(مدظله) خواهیم دید.

به امید لحظات زیبای ظهور منجی عالم بشریت - التماس دعا